Long Biên & Luy Lâu là hai hay là một

Gần một thế kỷ nay, các học giả trong và ngoài nước bàn cãi chưa đi đến thống nhất: “Long Biên và Luy Lâu (1) là một hay là hai? Nếu là hai... 

Có thực người sang Trung Hoa năm 1790 là hoàng đế Quang Trung?

Vài trao đổi với học giả Nguyễn Duy Chính Năm 2016, Nhà xuất bản Văn hóa –  Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc quyển sách nhan... 

Quốc hiệu nhà Lý

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm 1054, sau khi  lên  ngôi,  vua  Lý Thánh Tông đặt ra quốc  hiệu là ĐẠI VIỆT  (建國號曰大越)(1), và từ... 

Giáo sư Văn Tạo với công trình Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam – những chứng tích lịch sử

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam được xem là nạn đói thảm khốc nhất trong lịch sử đất nước, đã cướp đi tính mạng của hơn hai triệu người... 

Đường Lâm là Đường Lâm nào?

Sau khi Xưa Nay số 391 (11/2011) đăng bài “Đường Lâm – Sơn Tây phải chăng là một huyền sử của thế kỷ XX”, chúng tôi đã nhận được một số... 

Có phải là hình vẽ “lính Tây Sơn”?

Trên bìa tạp chí Xưa & Nay số 391 tháng 11/2011 có bức họa hình một người lính quấn khăn trên đầu, áo rộng. Ở trang 4, để minh họa cho bài... 

Có thể điền khuyết tiểu sử Trần Quốc Toản?

Mỗi chúng ta khi đọc văn, học sử Việt Nam thời nhà Trần đều tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng với những con người vĩ đại đã...