Cụ Huỳnh Thúc Kháng người luôn lắng nghe Tiếng Dân

Kỷ niệm 65 năm ngày qua đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876–1947), nhân vật lịch sử đã để lại dấu ấn không chỉ ở Quảng Nam mà cả miền... 

Giáo sư Văn Tạo với công trình Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam – những chứng tích lịch sử

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam được xem là nạn đói thảm khốc nhất trong lịch sử đất nước, đã cướp đi tính mạng của hơn hai triệu người...