Thơ chiến trận của Trần Nhân Tông

Hồ Tấn Nguyên Minh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên Thơ chiến trận là một bộ phận sáng tác quan trọng không thể bỏ qua khi tìm hiểu... 

Cần phải khẳng định: Khởi nghĩa Hoan Châu nổ ra vào năm Quý Sửu – 713

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc ta, Mai Thúc Loan là một anh hùng dân tộc kiệt xuất. Khoảng hơn một thế kỷ... 

Cuộc Nam chinh mở cõi của Lê Thánh Tông năm 1471 tới đâu?

Qua nhiều nguồn sử liệu khác nhau, chúng tôi xin tóm lược diễn biến công cuộc Nam chinh của vua Lê Thánh Tông như sau: Tháng 8 năm Canh Dần (1470), Chiêm... 

Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2006 Kính gửi các đồng chí: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Chủ tịch... 

Mộ chí sĩ Đông Du Trần Đông Phong tại Nhật Bản

Trong dịp công tác ngắn ngày vào tháng 5 vừa qua tại Nhật Bản, được nghe câu chuyện hy sinh của chí sĩ phong trào Đông Du Trần Đông Phong nơi đất... 

“Chí sĩ Hồ Học Lãm…” một cuốn sách có nhiều sai sót

Cuốn Chí sĩ Hồ Học Lãm cuộc đời và nhân cách (Tác giả: Hoàng Thanh Đạm, Nxb Nghệ An 2005) cung cấp cho chúng ta một số tư liệu về một danh nhân...