Giới thiệu văn bản cổ nhất bảo quản tại trung tâm lưu trữ Quốc gia I

Một trong những khối tài liệu quí hiếm được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, là tài liệu được viết bằng chữ Hán – Nôm. Trong... 

Từ sự kiện Tiên Lãng, nhớ lại và suy ngẫm

Là nhớ lại và suy ngẫm về sự kiện Thái Bình 15 năm trước, 1997. Vâng, đúng 15 năm! Bao nhiêu nước chảy qua cầu! Có lẽ trước khi sự kiện Thái... 

Có phải là hình vẽ “lính Tây Sơn”?

Trên bìa tạp chí Xưa & Nay số 391 tháng 11/2011 có bức họa hình một người lính quấn khăn trên đầu, áo rộng. Ở trang 4, để minh họa cho bài... 

Phạm Quỳnh – Một góc nhìn –  Nguyễn Văn Khoan

“Một góc nhìn” trong nhan đề sách Phạm Quỳnh – một góc nhìn có thể hiểu là một góc nhìn khác với những góc nhìn về ông hơn nửa thế kỷ... 

Một cách nhìn của Trần Huy Liệu về quân Cờ Đen

Đề tài Lưu Vĩnh Phúc và quân Cờ Đen trong cuộc kháng Pháp ở Việt Nam hồi cuối thế kỷ XIX đã được nhiều nhà sử học ở trong... 

Thơ chiến trận của Trần Nhân Tông

Hồ Tấn Nguyên Minh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên Thơ chiến trận là một bộ phận sáng tác quan trọng không thể bỏ qua khi tìm hiểu...