Về tính kế thừa của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong vài năm trước đây, vấn đề cơ bản được bàn luận trong nhiều buổi hội thảo khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là sự kế... 

Tranh luận về ý thức hệ ở Trung Quốc

Công cuộc đổi mới của Trung Quốc từ mấy chục năm nay đã đem lại nhiều kết quả khả quan, làm thay đổi rõ rệt vị thế của Trung Quốc hiện... 

“Phái tả mới” ở Trung Quốc

Bắc Kinh với các tháp kính và các bảng hiệu khổng lồ bằng nê ông giống như một thánh địa mới của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Nhưng đàng... 

Mộ chí sĩ Đông Du Trần Đông Phong tại Nhật Bản

Trong dịp công tác ngắn ngày vào tháng 5 vừa qua tại Nhật Bản, được nghe câu chuyện hy sinh của chí sĩ phong trào Đông Du Trần Đông Phong nơi đất... 

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm nào ?

Hiện nay, trên đất nước ta vẫn còn tồn tại hai quan điểm về năm sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là 1720 và 1724. Trong số sách báo viết... 

Giáo sĩ Dòng Tên ở Viễn Đông trong bối cảnh lịch sử thế kỷ XVI-XVII

Chúng ta thường đánh giá giáo sĩ Dòng Tên (Jésuite) là những nhà truyền giáo góp phần mở đường cho xâm lược Pháp vào Việt Nam mà nhà truyền giáo... 

Gặp gỡ Trần Tiểu Việt con trai của tướng Nguyễn Sơn

Ông hơn tôi gần hai chục tuổi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu, qua giới thiệu của một người thân có mặt trong buổi tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn... 

Biểu liệt kê những cuộc nổi dậy tại An Nam dưới thời Vĩnh Lạc (1407 – 1424)

Lời giới thiệu biểu liệt kê: Đọc cuốn sách khảo cứu về lịch sử của tiến sĩ Trịnh Vĩnh Thường, giáo sư đại học tại Đài Loan, Chinh chiến... 

Bàn về lập luận của Keith Taylor về xung đột vùng miền giữa các tộc Việt

Tác giả là một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi đã từng đăng những bài viết của ông trên Xưa & Nay. Xin cám ơn tác... 

Phạm Quỳnh và bản án tử hình đối với ông

Từ nhỏ, tôi đã được biết Phạm Quỳnh qua bộ Nam Phong tạp chí mà ông thân sinh ra tôi để trong tủ sách khá lớn của mình. Thêm vào đó, theo yêu... 

Vũ Danh Thuận và việc mở mang “Kim ngân trường” Kiêu Kỵ

Thành hoàng thường là thiên thần tức những nhân vật có phép tắc biến hóa linh dị hoặc nhân thần tức những người có thật trong đời, có những...