Nhật ký của một bộ trưởng

Nhật ký của một bộ trưởng (tái bản). NXB Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2003. Tập 1 (714 trang và 5 trang ảnh), Tập II (623 trang và... 

Thêm hai công trình sử học về triều đại Tây Sơn

Sau cặp công trình nghiên cứu lịch sử gồm 2 quyển Việt Thanh chiến dịch và Thanh Việt nghị hòa nhận được sự hoan nghênh của đông đảo những... 

OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật

Tác giả Dixee R. Bartholomew-Feis – người Mỹ với cuốn OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật   Nhận... 

Việt Nam nhân chứng – Trần Văn Đôn

Việt Nam nhân chứng. Tác giả: Trần Văn Đôn, NXB Xuân Thu, USA, 1989, 576 trang. Hồi ký chính trị của một nhân vật đã từng tham gia quân đội Pháp... 

Phan Bội Châu toàn tập

Phan Bội Châu Toàn tập. Chương Thâu sưu tập và biên soạn, Trần Văn Giàu viết lời giới thiệu. Huế, NXB Thuận Hoá & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ... 

Phạm Quỳnh – Một góc nhìn –  Nguyễn Văn Khoan

“Một góc nhìn” trong nhan đề sách Phạm Quỳnh – một góc nhìn có thể hiểu là một góc nhìn khác với những góc nhìn về ông hơn nửa thế kỷ... 

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000

Viện Sử học Việt Nam  (nhiều tác giả) – Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000 (tái bản lần thứ ba). NXB Giáo dục, H., 2008, 810 trang, có... 

Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà

“Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà“. NXB Văn hoá Sài Gòn, Công ty Sách Thời đại, TPHCM, 2010, 320 trang khổ 16 x 24. Tác giả: Thiện Mộc Lan Báo... 

La Guerre d’ Indochine 1945-1954

 La Guerre d Indochine 1945-1954 (Cuộc Chiến tranh Việt Nam). SPL, Paris, 1981, 30 X 24cm, 360 trang.Tác giả: Philippe Heduy Đây là tập 2 của bộ sách. Tập này... 

Từ điển Chiến tranh Việt Nam

Từ điển Chiến tranh Việt Nam. Nhà sách Tự Lực, Calornia, 2009, 16 X 23cm, 500 trang. Tác giả: Nguyễn Kỳ Phong. Sách được biên soạn với một hệ thống... 

Encyclopedia Of The Vietnam War

“Encyclopedia Of The Vietnam War” (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam) do Stanley I. Kutler tổ chức xuất bản, NXB Charles Scribner s Sons, New York 1996, 712tr.... 

Encyclopedia Of The Vietnam War (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam)

“The Encyclopedia Of The Vietnam War – A Political, Social & Militaire” (Bách khoa thư về cuộc Chiến tranh Việt Nam) do Spencer C. Tucker chủ biên. Oxford ... 

Hồi tưởng về cha tôi – Hồ Học Lãm

Hồi tưởng về cha tôi Hồ Học Lãm (tác giả Hồ Mộ La, Nhà xuất bản Phụ nữ, 2011) Cuốn sách là những hồi tưởng về người cha của mình –... 

Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 25/1/2011, tại Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Ủy ban Biên giới Quốc gia... 

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945. NXB Giáo dục, H., 2000, 500 trang khổ 16 x 24cm.Tác giả: Dương Trung Quốc. Sách nằm trong một hệ thống các...