OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật

Tác giả Dixee R. Bartholomew-Feis – người Mỹ với cuốn OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật

 

Nhận định về giá trị của cuốn sách theo Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Đây là một tư liệu mới của Mỹ lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam – một công trình được nghiên cứu hoàn chỉnh nhất về lịch sử quan hệ Việt- Mỹ trong thời kỳ Đại chiến Thế giới lần thứ hai…, cũng chính là thời đoạn quan trọng trong tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945”.

Có lẽ ít người biết Bác Hồ và lực lượng Việt Minh từng liên kết với nước Mỹ, cụ thể là Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ (OSS) – tiền thân của CIA – nhằm củng cố thêm sức mạnh cho Việt Nam trong thời kỳ giành chính quyền những ngày đầu. Sự liên kết này được phân tích tỉ mỉ và toàn diện trong cuốn sách. Nhưng quan trọng hơn, sách đã cắt nghĩa cho con đường sai lầm mà nước Mỹ chọn: Cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ông Dương Trung Quốc đưa thêm bằng chứng: Trong một cuộc gặp giữa Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara và Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra ở Hà Nội, cả hai lần vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ chốt vào một câu hỏi: “Liệu cả hai quốc gia có bỏ lỡ cơ hội nào tiến tới thiết lập hợp tác hay không để rồi lại quay sang đối đầu với nhau?”. Cả hai lần vị lão tướng của chúng ta đáp lại bằng một nguyên lý: “Việt Nam là nước nhỏ, chỉ mong hòa bình và hợp tác với thiên hạ. Chúng ta đã từng hợp tác cho đến khi chính lợi ích của nước lớn đã khiến Mỹ chọn con đường khác”.

Sách còn có những tư liệu, tranh ảnh và minh chứng lịch sử cụ thể, bất ngờ. Đây là một cuốn sách bổ ích cho bất cứ ai đang chứng kiến những tiến triển quan trọng trong quan hệ Việt – Mỹ ngày nay gắn liền với tiến trình hội nhập và không ngừng đổi mới của dân tộc Việt  Nam.

Theo: Nhà xuất bản chính trị Quốc gia