Mùa Thu này lại nghĩ về Vị Trưởng ban Tổ chức Ngày Lễ Độc lập 1945

Tấm ảnh đăng trên bìa Tạp chí Xưa&Nay số này ghi lại cuộc gặp mặt giữa hai “nhà tổ chức” Ngày Độc lập từ 2 đầu đất nước : cụ... 

OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật

Tác giả Dixee R. Bartholomew-Feis – người Mỹ với cuốn OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật   Nhận... 

Già Lý trong Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch và Già Lý trên phim “Hương Cảng kỳ án”

Tên Việt của phim “Hương Cảng kỳ án” (vụ án ly kỳ ở Hương Cảng) là “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” do hãng phim Hội nhà văn, liên kết... 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm những người lao động Việt Nam ở Marseille

Giữa tháng 9-1946, trên đường trở về nước qua hải cảng Toulon ở miền nam nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghé thăm những người lao động... 

Sau hội nghị Fontainebleau 1946

Raymond Aubrac là một người bạn tin cậy của Hồ Chí Minh, mặc dầu hai người chỉ mới biết nhau nhân chuyến đi thăm nước Pháp cùng với phái đoàn... 

Một xưởng vũ khí do Bác Hồ sáng lập

Trong cao trào Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, dưới sự lãnh đạo của các đảng bộ địa phương, khắp nơi thành lập các cơ sở chế tạo vũ...