Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 25/1/2011, tại Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức họp báo, ra mắt cuốn sách “Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc”.

Bìa sách Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất bản một cuốn sách tương đối đầy đủ, toàn diện, chính xác về đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, cả trong các giai đoạn của lịch sử cũng như đường biên giới hiện nay mới được hai nước chính thức xác lập rõ ràng, cụ thể bằng văn bản, trên bản đồ và trên thực địa, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Từ góc độ khoa học lịch sử, cuốn sách nêu rõ quá trình hình thành đường biên gới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là ở các triều đại phong kiến; phân tích cơ sở tiến hành đàm phán trên hai Công ước Pháp – Thanh năm 1887 và năm 1895.
Từ góc độ khoa học pháp lý, cuốn sách nêu rõ cơ sở pháp lý quốc tế trong việc phân định và giải quyết các tranh chấp biên giới, các nguyên tắc cơ bản khi xử lý những trường hợp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề biên giới giữa hai quốc gia.
Cuốn sách cũng giới thiệu quá trình đàm phán, hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới giữa hai nước, từ Hiệp định hoạch định biên giới trên đất liền ngày 31/12/1999 tới tiến trình phân giới cắm mốc trên toàn tuyến hoàn thành vào 31/12/2008, cho đến khi Nghị định thư phân giới cắm mốc có hiệu lực ngày 14/7/2010. Trong thời gian này, hai nước đã phối hợp tiến hành khảo sát thực địa để phân giới cắm mốc trên suốt biên giới dài 1.449,566 km với 1.970 cột mốc (1.548 cột mốc chính, 422 cột mốc phụ và một cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào).
Cuốn sách gồm 5 chương được biên soạn bởi những nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khoa học có tên tuổi như GS.NGND Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) – chỉ đạo biên soạn, GS. Vũ Dương Ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) – chủ biên, PGS.TS Nguyễn Minh Tường (Viện Sử học), PGS.TS Nguyễn Hồng Thao (Uỷ ban Biên giới quốc gia)…
Ảnh: Bìa sách “Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc”.