Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 25/1/2011, tại Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Ủy ban Biên giới Quốc gia... 

Có nên lấy Đại học Đông Dương (1906) làm mốc cho Đại học Quốc gia Hà Nội không?

Trong bài “Về tính kế thừa của Đại học Quốc gia Hà Nội” của GS Vũ Dương Ninh đăng trên tạp chí Xưa & Nay số 269 (10-2006) tác giả cho rằng...