La Guerre d’ Indochine 1945-1954

 La Guerre d Indochine 1945-1954 (Cuộc Chiến tranh Việt Nam). SPL, Paris, 1981, 30 X 24cm, 360 trang.Tác giả: Philippe Heduy

Đây là tập 2 của bộ sách. Tập này là tập hợp bài viết của các sĩ quan, tướng lĩnh quân đội Pháp từng tham chiến ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến 1954, được viết thành từng chuyên đề chủ yếu là quân sự, mang nhiều tính chất là ký ức kèm nhiều minh hoạ.

Lời mở đầu của Tướng Raoul Sallan, cựu Tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Duơng. Sách có sự hợp tác của Tạp chí Lịch sử Quân sự và Tạp chí lực lượng Phòng vệ Quốc gia (Revue Historique des Armées , Revue de la Gendarmerie Nationale).