La Guerre d’ Indochine 1945-1954

 La Guerre d Indochine 1945-1954 (Cuộc Chiến tranh Việt Nam). SPL, Paris, 1981, 30 X 24cm, 360 trang.Tác giả: Philippe Heduy Đây là tập 2 của bộ sách. Tập này...