Cuốn sách cuối cùng của Thiếu tướng Cao Pha

“Những ký ức không bao giờ quên” là những dòng viết cuối cùng của một vị tướng tổng kết lại cuộc đời trận mạc của một “Anh bộ đội Cụ Hồ” đã trọn đời đi theo binh nghiệp. Xuất thân từ một sinh viên Đại học Nông Lâm Hà Nội, xếp bút nghiên ra mặt trận ngay từ ngày đầu nước nhà độc lập.Từâ một chiến sĩ trở thành Cục phó Cục Tình báo, Phó Tư lệnh bộ đội đặc công đầu tiên và cuối đời, Thiếu tướng là Viện phó Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.  Đọc cuốn ký ức này, người ta thấy được cả hai con người của Thiếu tướng Cao Pha: một con người cùng đồng đội và dân tộc làm nên một sự nghiệp lịch sử vẻ vang và một sử gia cùng các đồng nghiệp trong giới lịch sử quân sự viết nên những trang sử vẻ vang của quân đội và dân tộc.

Thiếu tướng Cao Pha đã gửi tặng cuốn sách này tới các đồng nghiệp trong giới sử học, không bao lâu sau Thiếu tướng đã qua đời ngày 24-5-2006. Tạp chí Xưa &â Nay trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc cũng là để tưởng nhớ một vị tướng và một đồng nghiệp đàn anh vừa khuất.