Cuốn sách cuối cùng của Thiếu tướng Cao Pha

“Những ký ức không bao giờ quên” là những dòng viết cuối cùng của một vị tướng tổng kết lại cuộc đời trận mạc của một “Anh bộ đội...