La Guerre d’ Indochine 1945-1954

 La Guerre d Indochine 1945-1954 (Cuộc Chiến tranh Việt Nam). SPL, Paris, 1981, 30 X 24cm, 360 trang.Tác giả: Philippe Heduy Đây là tập 2 của bộ sách. Tập này... 

Từ điển Chiến tranh Việt Nam

Từ điển Chiến tranh Việt Nam. Nhà sách Tự Lực, Calornia, 2009, 16 X 23cm, 500 trang. Tác giả: Nguyễn Kỳ Phong. Sách được biên soạn với một hệ thống... 

Encyclopedia Of The Vietnam War

“Encyclopedia Of The Vietnam War” (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam) do Stanley I. Kutler tổ chức xuất bản, NXB Charles Scribner s Sons, New York 1996, 712tr.... 

Encyclopedia Of The Vietnam War (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam)

“The Encyclopedia Of The Vietnam War – A Political, Social & Militaire” (Bách khoa thư về cuộc Chiến tranh Việt Nam) do Spencer C. Tucker chủ biên. Oxford ... 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin R. Laird nói về sai lầm của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Ông Melvin R. Laird giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong những năm 1969-1973 dưới thời Tổng thống Richard Nixon. Ông rời khỏi Lầu Năm Góc sau khi Mỹ... 

Lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – “Giết tất cả những gì động đậy”

Bài viết này một phần dựa vào tài liệu của nhóm “Tìm hiểu tội ác chiến tranh Việt Nam” được lưu tại Lưu trữ quốc gia ở College Park, bang...