OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật

Tác giả Dixee R. Bartholomew-Feis – người Mỹ với cuốn OSS và Hồ Chí Minh – Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật   Nhận...