Đời tôi (My Life)

Đời tôi (My life), tác giả Bill Clinton, Trần Hà Nguyên dịch. NXB Công an Nhân dân, H., 2007, 1376 tr, khổ 16 x 27cm. Hồi ký của Tổng thống Mỹ, người... 

Euclid với tác phẩm vĩ đại Elements

Một công trình hình học chỉ có thể sửa đổi rất ít trong hơn hai thiên niên kỷ, hiện vẫn tiếp tục là chỗ dựa chủ yếu của các nhà biên soạn... 

Cuốn sách cuối cùng của Thiếu tướng Cao Pha

“Những ký ức không bao giờ quên” là những dòng viết cuối cùng của một vị tướng tổng kết lại cuộc đời trận mạc của một “Anh bộ đội...