Tình cảm người Nhật đối với phong trào Đông du và du học sinh Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ của Duy Tân hội, đầu năm 1905, Phan Bội Châu nhẹ gánh riêng tư, bí mật xuất dương sang Nhật Bản, cùng đi có Tăng Bạt Hổ... 

Cần phải khẳng định: Khởi nghĩa Hoan Châu nổ ra vào năm Quý Sửu – 713

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc ta, Mai Thúc Loan là một anh hùng dân tộc kiệt xuất. Khoảng hơn một thế kỷ... 

Dân tộc và độc lập dân tộc là cảm hứng sâu xa của Hòa thượng Tố Liên

Kỷ niệm 30 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Tố Liên (1903 – 1977), Học viện Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tổ chức... 

Cuộc Nam chinh mở cõi của Lê Thánh Tông năm 1471 tới đâu?

Qua nhiều nguồn sử liệu khác nhau, chúng tôi xin tóm lược diễn biến công cuộc Nam chinh của vua Lê Thánh Tông như sau: Tháng 8 năm Canh Dần (1470), Chiêm... 

Bảy luận điểm về kẻ sĩ trong học thuyết Khổng Tử

Toàn bộ sự nghiệp của Khổng Tử (551 – 497   TCN) bao gồm chủ yếu ở hai phương diện sau đây: Một là, Xây dựng nên học thuyết mang tên ông. Hai... 

Đâu là làng quê của Nguyên phi Ỷ Lan?

Nguyên phi Ỷ Lan – tức Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, tên tự là Linh Nhân, vợ vua Lý Thánh Tông (1026 – 1072), vị vua thứ ba triều Lý – là một... 

Vua Lê Thánh Tông có đến núi Đá Bia và cho tạc bia làm mốc ranh giới không?

Sách Lịch sử Việt Nam tập III do Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn đã nhắc đến việc vua Lê Thánh Tông đánh thành Đồ... 

Qua một văn bản của Lê Duẩn ngẫm về những suy nghĩ của ông

Trong số các tài liệu mà tôi tìm thấy trong Phòng lưu trữ của Viện Kinh tế Việt Nam, có một văn bản mang tên: “Đồng chí Lê Duẩn phát biểu tại... 

Tìm hiểu về nghề đan đát ở Cần Thơ

Có một nơi người dân phần lớn đều sống bằng nghề đan đát với sản phẩm chủ yếu là các loại thúng, do vậy có tên gọi là xóm Thúng. Cho... 

Xứ Nhu với cuộc khởi nghĩa năm 1930 ở Phú Thọ

Xứ Nhu với tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng 1930 Xứ Nhu tên là Nguyễn Khắc Nhu quê ở Bắc Giang. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học có... 

Chiến khu du kích Ngọc Trạo

Ngọc Trạo là vùng rừng núi bán sơn địa, nằm ở giáp giới hai huyện Hà Trung và Thạch Thành của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có vị trí đặc biệt... 

Phát hiện thêm thông tin về Trạng nguyên Đặng Xuân

Những thông tin về Trạng nguyên Đặng Xuân trong sách Các vị đại khoa tỉnh Bắc Ninh do nhóm Lê Viết Nga biên soạn xuất bản năm 2003 ít ỏi và chưa... 

Nhìn lại tình cảnh và vai trò của nông dân thời Tây Sơn

George Dutton làm Phó Giáo sư khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Á châu, đồng thời là Giám đốc Chương trình Liên khoa Đông Nam Á Học của trường đại học... 

Người bạn vong niên

Mùa hè năm 1981, trong chuyến cùng các cụ ở Câu lạc bộ Thăng Long về tham quan Thái Bình, tôi có dịp gặp bác Nguyễn Cao Luyện. Thấy bác đứng thơ... 

Euclid với tác phẩm vĩ đại Elements

Một công trình hình học chỉ có thể sửa đổi rất ít trong hơn hai thiên niên kỷ, hiện vẫn tiếp tục là chỗ dựa chủ yếu của các nhà biên soạn...