Phạm Quỳnh – Một góc nhìn –  Nguyễn Văn Khoan

“Một góc nhìn” trong nhan đề sách Phạm Quỳnh – một góc nhìn có thể hiểu là một góc nhìn khác với những góc nhìn về ông hơn nửa thế kỷ... 

Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà

“Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà“. NXB Văn hoá Sài Gòn, Công ty Sách Thời đại, TPHCM, 2010, 320 trang khổ 16 x 24. Tác giả: Thiện Mộc Lan Báo... 

Phạm Quỳnh và bản án tử hình đối với ông

Từ nhỏ, tôi đã được biết Phạm Quỳnh qua bộ Nam Phong tạp chí mà ông thân sinh ra tôi để trong tủ sách khá lớn của mình. Thêm vào đó, theo yêu...