Nhận thức mới về giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Ngày 9 tháng 2-2007, Hội KHLS thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Thông báo những kết quả nghiên cứu mới về Hoàng thành Thăng Long. Tại hội... 

Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2006 Kính gửi các đồng chí: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Chủ tịch... 

Phục dựng điện Kính Thiên

Trước nay đã có nhiều thuyết, nhiều bản đồ, nhiều sách nói về thời kỳ tiền Thăng Long và cả về thành Thăng Long cổ truyền. Tuy nhiên xác định...