Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
Phạm Quỳnh
 • Nơi sinh:

  phố Hàng Trống, Hà Nội

 • Chức vụ:

  Ngự tiền Văn phòng Triều đình Bảo Đại

 • Ngày sinh:

  17-12-1892

 • Ngày mất:

  06-09-1945

Phạm Quỳnh

PHẠM QUỲNH (hiệu: Thượng Chi; bút danh: Hòa Đường, Hồng Nhân; 17/12/1892 – 6/9/1945), đại thần triều Nguyễn. Quê: làng Lương Ngọc, phủ Bình Giang (nay là huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Tốt nghiệp Trường Thông ngôn. Làm việc ở Trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội. Từ 1917, chủ bút tạp chí “Nam Phong” (x. Nam Phong). Tuyên truyền chủ trương “Pháp – Việt đề huề” (x. “Pháp – Việt đề huề”). Những năm 1924 – 1932, giảng viên Trường Cao đẳng Hà Nội. Cuối 1932, vào Huế phụ trách Văn phòng của Bảo Đại, Thượng thư Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ Lại của triều đình Huế. Tác giả và dịch giả một số sách văn học, triết học và tùy bút của một số tạp chí.

 

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3, trang 398.

NHÂN VẬT KHÁC

HỌ TÊN
Lê Trọng Tấn
Năm sinh:

1914

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Võ Văn Tần
Năm sinh:

1894

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Phạm Tuấn Tài
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sơn
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Vĩnh San
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyết
Năm sinh:

1922

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lưu Hữu Phước
Năm sinh:

1921

Năm mất:

1989

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ