Vũ Danh Thuận và việc mở mang “Kim ngân trường” Kiêu Kỵ

Thành hoàng thường là thiên thần tức những nhân vật có phép tắc biến hóa linh dị hoặc nhân thần tức những người có thật trong đời, có những...