HÀ NỘI những ngày đầu kháng chiến

Kỷ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, chúng tôi xin trích đăng một đoạn trong hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhận định về cuộc... 

Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2006 Kính gửi các đồng chí: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Chủ tịch...