Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam

Trên số tháng 5-1996, lần đầu tiên tạp chí Xưa & Nay đã đặt vấn đề đánh giá lại con người Nguyễn Văn Vĩnh(1) và một số nhân vật lịch... 

Một con người bị lãng quên

Tin ông Nguyễn Văn Vĩnh qua đời trên núi rừng nước Lào ngày 2 tháng 5-1936 đã khiến mọi người ở Hà Nội bàng hoàng. Quả thật là ai cũng biết...