Cụ Huỳnh Thúc Kháng người luôn lắng nghe Tiếng Dân

Kỷ niệm 65 năm ngày qua đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876–1947), nhân vật lịch sử đã để lại dấu ấn không chỉ ở Quảng Nam mà cả miền... 

Thư gửi quốc dân đồng bào do cụ Huỳnh Thúc Kháng soạn

Sau Cách mạng tháng 8-1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng được    mời tham gia Chính phủ liên hiệp kháng chiến, làm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Năm 1946, khi... 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng đối diện với sự gây hấn của Pháp năm 1946

Nguyễn Thiệu Lâu là một trong những nhà địa lý học đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp đại học ở Pháp. Năm 1940 ông dạy trường trung học... 

Một con người bị lãng quên

Tin ông Nguyễn Văn Vĩnh qua đời trên núi rừng nước Lào ngày 2 tháng 5-1936 đã khiến mọi người ở Hà Nội bàng hoàng. Quả thật là ai cũng biết...