Có nên lấy Đại học Đông Dương (1906) làm mốc cho Đại học Quốc gia Hà Nội không?

Trong bài “Về tính kế thừa của Đại học Quốc gia Hà Nội” của GS Vũ Dương Ninh đăng trên tạp chí Xưa & Nay số 269 (10-2006) tác giả cho rằng... 

Về tính kế thừa của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong vài năm trước đây, vấn đề cơ bản được bàn luận trong nhiều buổi hội thảo khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là sự kế...