Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm những người lao động Việt Nam ở Marseille

Giữa tháng 9-1946, trên đường trở về nước qua hải cảng Toulon ở miền nam nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghé thăm những người lao động...