Qua một văn bản của Lê Duẩn ngẫm về những suy nghĩ của ông

Trong số các tài liệu mà tôi tìm thấy trong Phòng lưu trữ của Viện Kinh tế Việt Nam, có một văn bản mang tên: “Đồng chí Lê Duẩn phát biểu tại...