Bài hát của một ngôi trường anh hùng

Ngôi trường anh hùng nói đây là trường THPT Lam Sơn ngày nay mà tiền thân là trường Trung học Đào Duy Từ của tỉnh Thanh Hóa, một trong 4 ngôi trường...