Tiết phụ Võ Thị Quyền (phu nhân Liệt sĩ Trần Cao Vân)

Với cái tên khá thân mật là “Cô Ba Bàn”, bà là vợ của chí sĩ Trần Cao Vân (1866 – 1916), một nhà cách mạng giàu lòng yêu nước và dũng cảm...