Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà

“Phụ Nữ Tân Văn- Phấn son tô điểm sơn hà“. NXB Văn hoá Sài Gòn, Công ty Sách Thời đại, TPHCM, 2010, 320 trang khổ 16 x 24. Tác giả: Thiện Mộc Lan Báo...