Địa danh hành chính tỉnh Hòa Bình đầu thế kỷ XIX

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hòa Bình, chúng tôi muốn tìm hiểu đôi điều về tên gọi và địa danh hành chính một số địa phương...