Chấn hưng Phật giáo – Đổi mới và phát huy bản sắc

Nhân dịp 100 năm ngày sinh của Samôn Trí Hải (1906-2006) và 86 năm ngày khởi đầu công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam (1920-2006), ngày 27 tháng...