Trí thức xứ Đông xưa với sự nghiệp giáo dục Thăng Long Hà Nội

Chỉ 60 năm sau khi định đô ở Thăng Long (1010), các vua nhà Lý đã cho xây dựng Văn Miếu và lập trường Quốc Tử Giám (1070) ở kinh thành làm nơi...