Ba Vân với cuộc nổi dậy chống Pháp của dân làng Mè

Ba Vân tên thật là Nguyễn Văn Vân. Ông sinh trưởng trong một gia đình khá giả làm nghề buôn bán lá cọ ở làng Mè, ngày nay thuộc nội thị, thị...