Cam chịu tội để cứu muôn người

Lịch sử cho ta nhiều bài học quý, nhiều tấm gương sáng. Nguyễn Phục là một trong ngàn vạn tấm gương lấp lánh đó, ông quê ở xã Đoàn Tùng,...