Thơ Hồ Quý Ly

Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, nhân vật Hồ Quý Ly là một trong những tên tuổi có nhiều bàn cãi nhất. Nguyễn Trãi làm quan...