Gặp gỡ Trần Tiểu Việt con trai của tướng Nguyễn Sơn

Ông hơn tôi gần hai chục tuổi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu, qua giới thiệu của một người thân có mặt trong buổi tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn...