Nhớ mãi một chiến sĩ cách mạng

Những ngày Hà Nội bị tạm chiếm, tôi hoạt động trong phong trào sinh viên, học sinh yêu nước, tình cờ có quen biết một người. Anh có cái tên dễ...