“Kim Vân Kiều Truyện “ Bản dịch Truyện Kiều của La Trường Sơn

Nhà xuất bản Văn Nghệ và Công ty Văn hóa Phương Nam vừa cho ra mắt cuốn Kim Vân Kiều truyện  do La Trường Sơn dịch từ Truyện Kiều của Nguyễn...