Tìm hiểu về nghề đan đát ở Cần Thơ

Có một nơi người dân phần lớn đều sống bằng nghề đan đát với sản phẩm chủ yếu là các loại thúng, do vậy có tên gọi là xóm Thúng. Cho...