Lũng Bó – nơi quyết định lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Nói đến nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, ai cũng biết đó là khu rừng Sam Sao thuộc tổng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên...