Mặt trận Gươm thiêng ái quốc – Một thủ đoạn của tình báo Mỹ 40 năm trước đây

Năm 1999, khi cuốn Cuộc chiến tranh bí mật chống Hà Nội – Kenedy và Johnson dùng gián điệp, phá hoại, lính kín chống miền Bắc Việt Nam*, của...