Thư Hà Nội của Jean Tardieu

Ngày 16-5-2006, bà Alix Turolla Tardieu, con gái nhà văn Jean Tardieu, đã đến Hà Nội để giới thiệu cuốn sách tập hợp hai bức thư dài của cha mình gửi...