Đánh bằng trí tuệ của nhân dân Việt Nam

Biết anh Hoàng Minh Giám ốm. Hai tuần trước, tôi đến thăm anh hai lần. Bỗng nhận được thư anh mời tôi đến gặp anh. Anh ở một biệt thự phố...