Sáu mươi năm ngày toàn Quốc kháng chiến

Thượng tướng – GS Hoàng Minh Thảo là người đã sát cánh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những ngày đầu thành lập QĐND Việt Nam và trải...