Mùa Thu này lại nghĩ về Vị Trưởng ban Tổ chức Ngày Lễ Độc lập 1945

Tấm ảnh đăng trên bìa Tạp chí Xưa&Nay số này ghi lại cuộc gặp mặt giữa hai “nhà tổ chức” Ngày Độc lập từ 2 đầu đất nước : cụ... 

Khơi lại dòng gốm cổ Luy Lâu

Luy Lâu” là địa danh cùa một vùng đất nằm bên bờ sông Đuống thuộc vùng Thiên Đức, Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh ngày nay.Luy Lâu với dấu... 

Mối tình đầu thời cách mạng

Cụ Nguyễn Hữu Đang đang mệt nặng, trí nhớ không còn minh mẫn. Nhưng cụ vẫn còn nhớ để trao cho chúng tôi những trang hồi ký do cụ chép tay từ...