Phục dựng điện Kính Thiên

Trước nay đã có nhiều thuyết, nhiều bản đồ, nhiều sách nói về thời kỳ tiền Thăng Long và cả về thành Thăng Long cổ truyền. Tuy nhiên xác định...