Bàn thêm về bức tranh “Lão Oa giảng độc”

Tạp chí Xưa & Nay số 154 (tháng 12 năm 2003) đăng bài Đôi điều về bức tranh Lão Oa giảng độc của tác giả Đặng Đức Thi. Theo ý kiến tác giả...