Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2006 Kính gửi các đồng chí: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Chủ tịch...